filelogo projektu 2013file (2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

STAŻE ZAWODOWE W WIELKIEJ BRYTANII

3. edycja

 

 

Konferencja podsumowująca wyjazd I grupy uczniów, którzy odbyli staż w Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego od 01.01.2013 w szkole projektu pt. „Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii”.   więcej

 

 

RELACJE Z POBYTU NA STAŻU:

Wyjazd, przejazd i przyjazd do Portsmouth   więcej

Pierwszy dzień stażu   więcej

Miejsca staży zawodowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii   więcej

Spinnaker Tower i Wizyta w D-Day   więcej

Zwiedzanie nadbrzeża Portsmouth   więcej

Wycieczka do Brighton   więcej

Powrót ze stażu   więcej

 

 

Przygotowania do wyjazdu I grupy   więcej

 

 

Promocja projektu Leonardo da Vinci w czasie drzwi otwartych szkoły   więcej

 

 

„Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy” – artykuł Konrada Kwaśniewskiego   więcej

 

 

Prezentacja projektu: Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii   więcej

 

 

Wizyta monitorująca w Portsmouth w Wielkiej Brytanii.   więcej

 

 

* Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca i Komisja Europejska

nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.