CERTYFIKAT JAKOŚCI „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 

 

Ekonomik znalazł się w elitarnym gronie Szkół Przedsiębiorczości w ramach projektu „Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości”. Delegacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia uczestniczyła 28. kwietnia 2008 w Gali Liderów „Szkoły Przedsiębiorczości” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galeria Porczyńskich w Warszawie. Na uroczystości obecne były najlepsze szkoły z 16 województw. Dolny Śląsk reprezentowany był przez Ekonomik. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem p. Krystyny Szumilas, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz p. Zbigniewa Modrzewskiego, Prezesa Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Następnie zostały wręczone nagrody dla poszczególnych szkół, oraz dyplomy i podziękowania dla koordynatorów projektu (w naszej szkole koordynatorem była p. Jolanta Brońska). To najwyższe wyróżnienie podnosi prestiż Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia i stawia go na I miejscu wśród Szkół Ekonomicznych w Polsce.

Certyfikat jest prestiżowym wyróżnieniem uważanym jako ISO działań przedsiębiorczych w szkołach. Szkoły Przedsiębiorczości, czyli Zespół Szkół Ekonomicznych:

-          uczą samodzielności

-          są otwarte na współpracę z innymi

-          dają możliwość rozwoju

-          przygotowują do wejścia w dorosłe życie

-          kształtują podstawy przedsiębiorcze.

Na całokształt zdobycia nagrody lidera Szkoły Przedsiębiorczości największy wpływ miały wcześniejsze działania szkoły w kierunku:

-          przygotowania do aktywności na rynku pracy

-          uczenia świadomego gospodarowania finansami

-          otwartości na współpracę z innymi

-          odpowiedzialności za edukację ekonomiczną.

Jolanta Brońska

 

 

 

 

STRONA INTERNETOWA KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

www.skpzse.yoyo.pl