REKRUTACJA

 

 

Strona systemu elektronicznej rekrutacji

do szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Nowe kierunki kształcenia

 

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego

do Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

 

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego

do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

 

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego

na kwalifikacyjne kursy zawodowe

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

 

 

Promocja szkoły