W tym roku nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu rozwojowego realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

„Przyjazna szkoła”, jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Z ponad 5000 zgłoszeń wybrano 315 szkół w tym naszą do realizacji tego projektu.

 

Nad poprawnym przebiegiem projektu będzie czuwało biuro projektu - znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia w Mysłowicach, 16 Koordynatorów Regionalnych i zespół ekspertów z różnych dziedzin. Nad promocją projektu będzie czuwała Polska Akademia Public Relations – Partner ds. wizerunku i PR Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań. Strona Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” www.ps.org.pl

 

Projekt, który zgłosiliśmy pod nazwą „Moje miasto, mój powiat: przewodnik multimedialny”, będzie realizowany już od października do kwietnia w ramach zajęć pozalekcyjnych. Podczas pracy nad naszym projektem będziemy wykorzystywać środki audiowizualne, budować stronę internetową, która ma być końcowym produktem całej pracy oraz odbywać szkolenia internetowe zakończone uzyskaniem przez Was certyfikatów. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie: wycieczki, praca w pracowni internetowej, rozwijanie własnych zainteresowań w wirtualnych kołach.

 

Nadal prowadzimy nabór do projektu i serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Marcin Witowski & Łukasz Lesiów