OGŁOSZENIA / INFORMACJE

 

 

 

 

 

 

SPOTY EDUKACYJNE NISKA EMISJA

 

Fundacja ARMAAG zrealizowała 6 spotów promujących pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji w ramach zadania pt: „Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych” finansowanego z WFOŚiGW w Gdańsku. Spoty można obejrzeć m.in. na serwisie YouTube, linki poniżej.

 

Spot nr 1 Co to jest niska emisja? https://youtu.be/wodZtolqqp0

Spot nr 2 Wymień piec! https://youtu.be/7aI2AJMKajM

Spot nr 3 Zmień praktyki w ogródku! https://youtu.be/edX_d_jDDxg

Spot nr 4 Zamień samochód na tramwaj, autobus lub rower! https://youtu.be/9xBU4X7baaw

Spot nr 5 Kompleksowa termodernizacja budynku https://youtu.be/Nw0Y5kWtBOk

Spot nr 6 Oszczędzaj energię! https://youtu.be/l-CO3K3HFJM

 

 

 

REGULAMIN

 

 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w trzeciej edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej Zaplanuj swoją przestrzeń.

Celem głównym konkursu jest wyłonienie uczniów klas maturalnych zainteresowanych zagadnieniami planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych chcących poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie. Ponadto konkurs ma na celu popularyzację wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań związanych z problematyką zagospodarowania przestrzennego w śród uczniów szkół średnich.

Laureaci konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2018/2019. Gwarantowane są także atrakcyjne nagrody.

Zaplanuj swoją przestrzeń to konkurs internetowy, o charakterze otwartym i zasięgu ogólnopolskim. Ponadto jest to jedyna tego typu rywalizacja z zakresu wiedzy o gospodarce przestrzennej w Polsce. Konkurs przebiega w trzech następujących po sobie etapach: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu. Eliminacje - etap wstępny zostanie przeprowadzony w dniach 1 lutego - 1 marca, a etap centralny oraz finałowy zaplanowano na 22 marca.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej.

 

Zachęcam do uczestnictwa w konkursie.

Serdecznie zapraszam, w imieniu komitetu organizacyjnego konkursu Zaplanuj swoją przestrzeń

Marianna Ulanicka

marianna.ulanicka@pw.edu.pl

 

 

Warszawski Instytut Bankowości, organizator ogólnopolskiego projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzież BAKCYL, zaprasza Państwa uczniów do udziału w Konkursie „Milion na Bank”. Uczestnictwo w Konkursie wymaga od uczniów samodzielnej pracy i założenia konta na stronie gry inwestycyjnej.

Gra ma charakter edukacyjny; udział w niej rozwija umiejętności: planowania, oszczędzania i inwestowania. Wiedza zdobyta w trakcie gry pokrywa się z częścią zagadnień podstawy programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” .

Prosimy o udostępnienie uczniom informacji o Konkursie przez opublikowanie załącznika tego maila i zawieszenie w widocznych miejscach w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Wydrukowany załącznik można go również rozdystrybuować wśród nauczycieli-wychowawców. Dla Państwa wiadomości załączamy także Regulamin Konkursu.

O wynikach Konkursu poinformujemy bezpośrednio uczniów, ale także szkołę. Planujemy zorganizować z udziałem szkół wręczanie nagród dla zwycięzców w poszczególnych województwach.

Ewentualne pytania prosimy kierować na mail: milionnabank-uczen@wib.org.pl

 

 

 

Konkurs dla maturzystów

http://zlotyindeks.pl/

 

 

Wszyscy wiemy, że od edukacji w dużej mierze zależy nasza przyszła kariera zawodowa, a co za tym idzie nasza niezależność finansowa.

Dlatego Bank Zachodni WBK chce docenić uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i nagrodzić ich całoroczny trud.

W ramach nowej promocji, wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 13 lat i nie ukończyli 20 lat, jeżeli posiadają lub założą Konto Jakie Chcę w Banku Zachodnim WBK i pokażą swoje świadectwo za poprzedni rok szkolny ze średnią co najmniej 4.0 otrzymają na swoje konto nagrodę 50 zł. Bank przyznaje nagrodę za rok szkolny 2016/17 oraz za rok szkolny 2017/18, dlatego jeżeli na ostatnim świadectwie średnia ocen była niższa to wciąż jest jeszcze szansa na nagrodę za obecny rok szkolny. Wystarczy podciągnąć się w nauce. Ci którzy zawsze mają średnią powyżej 4.0 mogą otrzymać 2 nagrody.

Świadectwem można pochwalić się w dowolnym oddziale. Więcej szczegółów można uzyskać w każdym oddziale Banku Zachodniego WBK i na stronie Banku:

 

https://blog.bzwbk.pl/2017/09/nagradzamy-najlepszych-uczniow-w-nowej-promocji?_ga=2.236563715.326949113.1507846485-2060480792.1435359789

 

 

Podziel się - to takie proste

- film promujący akcję

zobacz

 

 

Pierwsza pomoc – proste złamanie przedramienia

- bezpłatny film edukacyjny

zobacz

 

 

Pierwsza pomoc – nagłe zatrzymanie krążenia

- bezpłatny film edukacyjny

zobacz

 

 

Pierwsza pomoc – krwotok zewnętrzny

- bezpłatny film edukacyjny

zobacz

 

 

Pierwsza pomoc – atak epilepsji (padaczki)

- bezpłatny film edukacyjny

zobacz

 

 

Pierwsza pomoc – krwotok z nosa

- bezpłatny film edukacyjny

zobacz

 

 

Pierwsza pomoc – zadławienie (zakrztuszenie)

- bezpłatny film edukacyjny

zobacz

 

 

Film „Numery alarmowe w Polsce” – zobacz

 

 

Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej

- bezpłatny film edukacyjny

zobacz

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu sprawdź

 

 

SKRZYNKA ZAUFANIA

 

Jeżeli masz jakieś propozycje, wnioski, uwagi lub problemy,

zapisz je na kartce i wrzuć do „skrzynki zaufania

znajdującej się na drzwiach sali 25.

 

Nie musisz się podpisywać!

 

Skrzynka jest opróżniana raz w miesiącu

w obecności pani pedagog Jadwigi Wróblewskiej

i opiekuna Samorządu Uczniowskiego pana Łukasza Lesiów.