KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4. września 2017

Ferie świąteczne

23. grudnia 2017 – 1. stycznia 2018

Ferie zimowe

15. – 28. stycznia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29. marca – 3. kwietnia 2018

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27. kwietnia 2018

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część pisemna

- część ustna

ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22. czerwca 2018

Wakacje

23. czerwca – 2. września 2018

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

DATA

CHARAKTER SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

13.09.2017

godz. 16.30

Zebranie organizacyjne

Zapoznanie ze Statutem i programami pracy szkoły, ofertą zajęć dodatkowych, dziennikiem elektronicznym, zasadami usprawiedliwiania i zwalniania z lekcji;

Zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wybory do Rady Rodziców

22.11.2017

godz. 16.30

Zebranie śródroczne

Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z postępami w nauce oraz ocenami z zachowania

24.11.2017

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych

15.12.2017

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas I‑III o przewidywanych ocenach niedostatecznych

07.02.2018

godz. 16.30

Zebranie śródroczne

Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z wynikami nauczania oraz ocenami z zachowania za I. semestr

26.03.2018

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych

25.04.2018

godz. 16.30

Zebranie śródroczne

Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z postępami w nauce oraz ocenami z zachowania

21.05.2018

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas I‑III o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

 

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

24.11.2017

Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

08.12.2017

Wystawienie propozycji ocen (również z zachowania) w klasach maturalnych

15.12. 2017

Wystawienie ocen semestralnych w klasach maturalnych

Poinformowanie rodziców i uczniów klas 1‑2 LO i 1‑3 T o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

22.12.2017

Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

05.01.2018

Wystawienie ocen semestralnych w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T

12.01.2018

Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas 1‑2 LO i 1‑3 T

31.01.2018

Rada pedagogiczna - plenarna

26.03.2018

Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

09.04.2018

Wystawienie propozycji ocen końcowych (również z zachowania) w klasach maturalnych

16.04.2018

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

23.04.2018

Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas maturalnych

21.05.2018

Poinformowanie rodziców i uczniów klas 1‑2 LO i 1‑3 T o przewidywanych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

04.06.2018

Wystawienie propozycji ocen (również z zachowania) w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T

11.06.2018

Wystawienie ocen końcowych w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T

18.06.2018

Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas 1‑2 LO i 1‑3 T

22.06.2018

Rada pedagogiczna – plenarna