KADRA SZKOŁY

 

Krzysztof Osiak

DYREKTOR SZKOŁY

- informatyka

Monika Czuwara

monikaczuwara@interia.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY

- fizyka

- biologia

Mirosława Ryś

miravip@interia.pl

KIEROWNIK PRAKTYK

- pracownia symulacji działalności gospodarczej

Agnieszka Szkolak-Osiak

- język polski

Marzena Sielenzak

- język polski

 

Danuta Fritz

- język polski

 

Agnieszka Rogozińska

- język polski

Wiesława Cejmer

Marcin Witowski

konsultacjemw@interia.pl

- język angielski

Artur Fila

rutra95@wp.pl

- język angielski

Anna Kapusta

- język angielski

 

Agnieszka Perska

- język angielski

Aneta Hubisz

- język niemiecki

- język niemiecki zawodowy

Justyna Kowal

- język niemiecki

- język niemiecki zawodowy

Joanna Balawajder

- język niemiecki

- język niemiecki zawodowy

Małgorzata Malak

- matematyka

Andrzej Winnicki Hul

andrzej_winnicki@wp.pl

- matematyka

Agata Rogóż

- chemia

- biologia

- marketing

Łukasz Lesiów

geografia.zse@wp.pl

- geografia

- informatyka

 

Jacek Bernacki

- geografia

Arkadiusz Jackowiak

- historia

- historia i społeczeństwo

- wiedza o społeczeństwie

Dariusz Karaszewski

- historia

Jacek Świątkowski

- informatyka

- pracownia ekonomiczno-informatyczna

- grafika komputerowa

Wojciech Ząbek

- wychowanie fizyczne

Michał Tomiałowicz

- wychowanie fizyczne

Katarzyna Czapla

- wychowanie fizyczne

Andrzej Ząbek

- wychowanie fizyczne

Zbigniew Sorbian

- wychowanie fizyczne

Jolanta Brońska

zse-jbr@wp.pl

- podstawy przedsiębiorczości

- pracownia ekonomiczno-informatyczna

- pracownia symulacji działalności gospodarczej

Magdalena Urbańska‑Malucha

- finanse

- pracownia symulacji działalności gospodarczej

Danuta Lubieniecka

- ekonomika

- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Małgorzata Wachowiak

- rachunkowość

- pracownia analiz

Alicja Synowska

alicja-synowska@wp.pl

- ekonomia

- pracownia biurowości

- zagadnienia prawno-psychologiczne w reklamie

 

Monika Trelak

- pracownia analiz

- podstawy przedsiębiorczości

- edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Rychlicka-Benyamin

 

Małgorzata Klimas

- pracownia organizacji reklamy

- pracownia projektowania środków reklamy

- wiedza o kulturze

- organizacja reklamy

Jolanta Mączyńska

- religia

 

Jacek Olszewski

- religia

Jadwiga Wróblewska

PEDAGOG SZKOLNY

- wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Bojanowska

BIBLIOTEKARKA

 

Agnieszka Okarmus

BIBLIOTEKARKA