KADRA SZKOŁY

 

Krzysztof Osiak

DYREKTOR SZKOŁY

- informatyka

Jacek Bernacki

WICEDYREKTOR SZKOŁY

- geografia

Mirosława Ryś

KIEROWNIK PRAKTYK

- pracownia symulacji działalności gospodarczej

Agnieszka Szkolak-Osiak

- język polski

Agnieszka Rogozińska

- język polski

Wiesława Cejmer

Marcin Witowski

- język angielski

Artur Fila

- język angielski

Anna Kapusta

- język angielski

Agnieszka Perska

- język angielski

Aneta Hubisz

- język niemiecki

- język niemiecki zawodowy

Justyna Kowal

Joanna Balawajder

- język niemiecki

- język niemiecki zawodowy

Małgorzata Malak

- matematyka

Andrzej Winnicki Hul

- matematyka

Agata Rogóż

- chemia

- marketing

- organizacja reklamy

Monika Czuwara

- fizyka

- biologia

Łukasz Lesiów

- geografia

- informatyka

Arkadiusz Jackowiak

- historia

- historia i społeczeństwo

- wiedza o społeczeństwie

Dariusz Karaszewski

- historia

Jacek Świątkowski

- pracownia ekonomiczno-informatyczna

- grafika komputerowa

- podstawy projektowania graficznego

- podstawy poligrafii

Wojciech Ząbek

- wychowanie fizyczne

Michał Tomiałowicz

- wychowanie fizyczne

Katarzyna Czapla

- wychowanie fizyczne

Zbigniew Sorbian

- wychowanie fizyczne

Jolanta Brońska

- pracownia ekonomiczno-informatyczna

- pracownia symulacji działalności gospodarczej

Magdalena Urbańska‑Malucha

- finanse

- pracownia symulacji działalności gospodarczej

- pracownia ekonomiczno-informatyczna

Danuta Lubieniecka

- ekonomika

- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Małgorzata Wachowiak

- rachunkowość

- pracownia analiz

Alicja Synowska

- ekonomia

- pracownia biurowości

- zagadnienia prawno-psychologiczne w reklamie

Monika Trelak

- pracownia analiz

- podstawy przedsiębiorczości

- edukacja dla bezpieczeństwa

- kompetencje społeczne i organizacja zespołów

- bezpieczeństwo i higiena pracy

Małgorzata Klimas

- wiedza o kulturze

- pracownia organizacji reklamy

- pracownia projektowania środków reklamy

- estetyka i historia fotografii

- teoria obrazu fotograficznego

- techniki fotograficzne

- kompozycja obrazu

Jolanta Mączyńska

- religia

Jadwiga Wróblewska

PEDAGOG SZKOLNY

- wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Bojanowska

BIBLIOTEKARKA