Szkoła uczestniczy w projekcie „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. II” zawód nr 18: technik ekonomista 341[02] i technik rachunkowości 412[01], współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach jego realizacji otrzymała pakiet programów finansowo-księgowych INSERT GT – umowa nr WZP.322-JJ-28/07.