DYŻURY NAUCZYCIELI od 12. lutego 2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PARTER

1‑3Ł.Lesiów

3‑8M.Witowski

1‑3A.Jackowiak

3‑7A.Rogozińska

1‑3A.Rogóż

3‑8Ł.Lesiów

1‑2M.Trelak

3‑D.Karaszewski

3‑7A.Fila

1‑3J.Mączyńska

3‑7M.Urbańska‑Malucha

I PIĘTRO

1‑3D.Lubieniecka

3‑7J.Mączyńska

1‑3A.Szkolak‑Osiak

3‑7A.Kapusta

1‑3J.Bernacki

3‑6A.Szkolak‑Osiak

1‑3A.Hubisz

3‑7M.Malak

1‑3M.Sielenzak

3‑A.Synowska

5‑8A.Rogóż

II PIĘTRO

SCHODY

GŁÓWNE

1‑3A.Synowska

3‑8A.Fila

1‑3M.Wachowiak

3‑6J.Brońska

7‑J.Olszewski

1‑3M.Malak

3‑6J.Balawajder

7‑M.Klimas

1‑3A.Kapusta

3‑5M.Wachowiak

7‑8A.Synowska

1‑3A.Winnicki Hul

3‑8A.Jackowiak

SCHODY

BOCZNE

1‑3J.Brońska

3‑7A.Winnicki Hul

1‑3J.Kowal

3‑6J.Świątkowski

7‑J.Olszewski

1‑3J.Świątkowski

3‑7M.Klimas

1‑3M.Witowski

3‑8M.Urbańska‑Malucha

1‑3J.Balawajder

3‑7D.Lubieniecka