DYŻURY NAUCZYCIELI od 14.05.2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PARTER

1‑3M.Malak

3‑7A.Jackowiak

1‑2Ł.Lesiów

3‑A.Hubisz

3‑4A.Winnicki Hul

6‑7M.Trelak

1‑2A.Jackowiak

3‑J.Świątkowski

3‑7M.Witowski

1‑3D.Karaszewski

3‑7Ł.Lesiów

1‑3A.Winnicki Hul

3‑M.Witowski

4‑8A.Rogóż

I PIĘTRO

2‑3A.Rogóż

3‑Ł.Lesiów

4‑7A.Fila

1‑3A.Rogozińska

3‑6M.Malak

1‑3A.Kapusta

3‑6A.Szkolak‑Osiak

1‑3A.Szkolak‑Osiak

3‑A.Jackowiak

4‑7A.Kapusta

2‑3A.Hubisz

3‑7J.Mączyńska

II PIĘTRO

SCHODY

GŁÓWNE

1‑3M.Wachowiak

3‑8A.Synowska

1‑3A.Hubisz

3‑7J.Brońska

1‑3A.Synowska

3‑7M.Klimas

1‑2M.Trelak

3‑D.Fritz

3‑J.Balawajder

4‑7M.Wachowiak

1‑3J.Brońska

3‑7A.Fila

SCHODY

BOCZNE

1‑3J.Mączyńska

3‑8D.Lubieniecka

1‑3JŚwiątkowski

3‑6J.Balawajder

7‑J.Brońska

1‑3D.Lubieniecka

3‑7M.Urbańska‑Malucha

1‑3M.Klimas

3‑6M.Urbańska‑Malucha

7‑M.Wachowiak

1‑3J.Balawajder

3‑A.Kapusta

4‑7J.Świątkowski

 

DYŻURY ZA OSOBY NIEOBECNE NALEŻY PEŁNIĆ WEDŁUG ZASTĘPSTW.

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI W BUDYNKU PRZY ULICY PIONIERÓW SPRAWUJĄ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY TAM ZAJĘCIA.