DYŻURY NAUCZYCIELI OD 10.09.2018

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PARTER

1‑3 M.Urbańska‑Malucha

3‑ A.Rogóż

4‑8 A.Jackowiak

1‑3 M.Wachowiak

3‑8 A.Fila

1‑3 A.Rogóż

3‑ A.Fila

4‑8 J.Mączyńska

1‑3 M.Trelak

3‑7 M.Urbańska‑Malucha

1‑3 A.Rogozińska

3‑8 A.Rogóż

I PIĘTRO

1‑3 A.Szkolak‑Osiak

3‑4 D.Lubieniecka

5-7 Ł.Lesiów

1‑3 M.Klimas

3‑ J.Balawajder

4‑7 M.Malak

1‑3 A.Kapusta

3‑7 J.Brońska

1‑3 A.Jackowiak

3‑5 A.Rogóż

6‑8 D.Lubieniecka

1‑3 M.Malak

3‑7 Ł.Lesiów

II PIĘTRO

SCHODY GŁÓWNE

1‑3 A.Winnicki Hul

3‑ M.Malak

4‑8 M.Klimas

1‑3 A.Winnicki Hul

3‑7 A.Synowska

1‑3 M.Wachowiak

3‑4 M.Urbańska‑Malucha

5‑8 J.Świątkowski

1‑3 A.Fila

3‑8 J.Mączyńska

1‑3 J.Balawajder

3‑ A.Hubisz

4‑8 A.Jackowiak

SCHODY BOCZNE

1‑3 A.Rogozińska

3‑4 A.Kapusta

5‑8 J.Balawajder

1‑3 M.Witowski

3‑6 A.Hubisz

7‑8 M.Witowski

1‑3 D.Lubieniecka

3‑8 M.Witowski

1‑3 M.Czuwara

3‑6 A.Kapusta

7‑8 A.Synowska

1‑3 J.Brońska

3‑5 A.Szkolak‑Osiak

6‑8 A.Synowska

 

 

DYŻURY ZA OSOBY NIEOBECNE NALEŻY PEŁNIĆ WEDŁUG ZASTĘPSTW.

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI PRZY ULICY PIONIERÓW SPRAWUJĄ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY TAM ZAJĘCIA.