DYŻURY NAUCZYCIELI OD 24.09.2018

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PARTER

1‑3 A. Winnicki Hul

3‑8 A. Jackowiak

1‑3 Ł. Lesiów

3‑8 M. Witowski

1‑3 A. Fila

3‑4 J. Mączyńska

5‑8 D. Karaszewski

1‑3 A. Jackowiak

3‑6 Ł. Lesiów

7‑8 J. Świątkowski

1‑3 A. Winnicki Hul

3‑7 A. Fila

8-J. Świątkowski

I PIĘTRO

1‑3 A. Rogozińska

3‑6 A. Szkolak-Osiak

7‑8 M. Klimas

1‑3 D. Lubieniecka

3‑7 M. Malak

1‑3 A. Szkolak‑Osiak

3‑8 A. Rogóż

1‑3 M. Witowski

3‑6 A. Rogozińska

7‑ M. Urbańska‑Malucha

1‑3 A. Rogóż

3‑7 D. Lubieniecka

II PIĘTRO

SCHODY GŁÓWNE

1‑3 M. Malak

3‑4 A. Hubisz

5‑8 M. Czuwara

1‑3 A. Synowska

3‑5 A. Hubisz

6‑8 J. Mączyńska

1‑3 M. Czuwara

3‑6 M. Urbańska‑Malucha

1‑3 A. Hubisz

3‑7  J. Balawajder

1‑3 J. Mączyńska

3‑8 M. Trelak

SCHODY BOCZNE

1‑3 M. Urbańska‑Malucha

3‑6 M. Klimas

1‑3 M. Wachowiak

3‑6 A. Kapusta

1‑3 A. Kapusta

3‑7 J. Brońska

1‑3 M. Trelak

3‑8 M. Wachowiak

1‑3 J. Balawajder

3‑8 A. Synowska

 

 

DYŻURY ZA OSOBY NIEOBECNE NALEŻY PEŁNIĆ WEDŁUG ZASTĘPSTW.

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI PRZY ULICY PIONIERÓW SPRAWUJĄ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY TAM ZAJĘCIA.