Wraz z nowym rokiem szkolnym w naszej szkole ruszył Europejski projekt „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”. W projekcie biorą udział klasy 1 TE1 oraz 1 TE2 pod przewodnictwem p. Jolanty Brońskiej.

Projekt pt. „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych” jest realizowany od 1. lipca 2010 do 31. października 2013 przez firmę pwn.pl sp. z o. o przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Wiednia. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu III, Działania 3.5 Projekty Innowacyjne.

Głównym celem projektu jest wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększenia zainteresowania się kierunkami o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Realizacja projektu jest podzielona na dwa etapy: przygotowawczy i wdrożeniowy.

 

Etap I:

- nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym – Uniwersytetem w Wiedniu oraz przygotowanie analizy wykorzystania dobrych europejskich praktyk w zakresie nauczania przedmiotu,

- diagnoza potrzeb poprzez przeprowadzenie analiz i badań dotyczących uczenia Podstaw Przedsiębiorczości w szkołach,

- rekrutacja 30 szkół z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie oraz organizacja lekcji pokazowych dla nauczycieli, seminariów oraz konferencji informacyjnej,

- opracowanie innowacyjnego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości oraz złożenie go do akceptacji w kuratoriach,

- stworzenie strategii wdrażania programu innowacyjnego nauczania przedmiotu.

 

Etap II:

- przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego programu w wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim obejmujące stworzenie prezentacji multimedialnych, gier kierowniczych, symulacji biznesowych, e-podręczników, portalu wiedzy,

- organizowanie wizyt studyjnych nauczycieli w Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu,

- przeprowadzenie Dni Przedsiębiorczości oraz konkursów wiedzy,

- prowadzenie zajęć w szkołach zgodnie z nowym programem i nowymi metodami,

- seminaria dla dyrektorów szkół i nauczycieli,

- pokazowe lekcje dla uczniów i nauczycieli nie biorących udziału w projekcie,

- organizacja krajowej oraz międzynarodowej konferencji nt. „Jak skutecznie uczyć przedsiębiorczości”.

W projekcie bierze udział 30 szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Nauczyciele otrzymają nowy atrakcyjny program nauczania przedmiotu wykorzystujący nowatorskie metody oparte o nowoczesne technologie. Zaś uczniowie dzięki innowacyjnemu programowi nauczania będą mogli rozwijać i kształtować postawy przedsiębiorcze.