2

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Partner w obiektywie”

 

organizowanego w ramach mikroprojektu

„Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko - czeskim”,

na który uzyskano dofinansowanie z programu INTERREG V‑A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

2. Cele i tematyka konkursu:

Celem konkursu jest zarejestrowanie obrazów szczególnie ciekawych: ludzi, miejsc, wydarzeń w czasie spotkań partnerskich w Świdnicy i w Nachodzie w ramach Projektu, utrwalenie wspólnych działań i przedsięwzięć oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych.

3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 1 pracę wraz z danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa i oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.

4. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane.

5. Fotografie powinny być wykonane własnoręcznie w dowolnej technice (kolorowe, czarno - białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego).

6. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.

9. Zdjęcia powinny być wykonane na papierze fotograficznym w formacie A4 w jak najlepszej rozdzielczości. Zdjęcie należy również dostarczyć na adres projekt.foto.zse@wp.pl

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na zamieszczenie zdjęć na wystawie w czasie konferencji podsumowującej Projekt, materiałach związanych z Projektem oraz na stronie internetowej szkoły.

11. Prace należy dostarczyć do 15. lutego 2017 roku do Pani Agnieszki Szkolak-Osiak lub na adres Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Księżnej Agnieszki 2, 58-100 Świdnica z dopiskiem: konkurs fotograficzny.

12. Wszystkie zdjęcia podlegają ocenie Jury powołanego przez organizatora.

13. Jury dokonuje oceny, biorąc pod uwagę wrażenia artystyczne, jakość i oryginalność prac.

14. Uroczysta prezentacja prac i zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji podsumowującej projekt w marcu 2018 roku.

15. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.zse.adner.net w zakładce Projekt polsko – czeski oraz na tablicy ogłoszeń w ZSE.

16. Dostarczenie prac oznacza akceptację regulaminu konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)

 

12

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

Mikroprojekt „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport

na pograniczu polsko – czeskim”

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy rozpoczął realizację mikroprojektu pn. „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko - czeskim”, na który uzyskano dofinansowanie z programu INTERREG V‑A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdzialanie instytucji i społeczności, Działanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.

 

Partnerem mikroprojektu jest: Obchodni akademie, Nachod, Denisovo nabrezi 673

Dyrektor szkoły: Pani Vera Svatosova

 

Głównym celem mikroprojektu jest wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera, jego historii i kultury, oferty edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Wzajemne poznanie przyczyni się do nawiązania bliższych relacji, wzajemnego zrozumienia, pozwoli na integrację uczniów i nauczycieli partnerskich szkół oraz zdobycie wzajemnego zaufania. Ponadto realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między partnerskimi szkołami.

 

Główne działania mikroprojektu to: spotkania partnerskie organizowane przez partnerów po obu stronach granicy w Świdnicy i Nachodzie.

 

W dniach 26. - 27. kwietnia 2017 roku odbędzie się pierwsza spotkanie partnerskie, którego organizatorem będzie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

W ramach spotkania w dniu 26. kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja otwierająca mikroprojekt projekt. Ponadto w ramach spotkania zaplanowano szereg wspólnych działań jak: zaprezentowanie gościom szkoły wraz z zapleczem dydaktyczno - sportowym, udział we wspólnych zajęciach, warsztatach językowych, wspólnych lekcjach oraz grach i zabawach integracyjnych, mających na celu lepsze poznanie i integrację uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy projektu będą również poznawać i zwiedzać Świdnicę wraz z jej najatrakcyjniejszymi zabytkami jak np.: Rynek, Kościół Pokoju i Katedrę Świdnicką oraz atrakcje regionu Zamek Książ i palmiarnię. Wszystkie wyżej wymienione działania będą sprzyjały realizacji celów mikroprojektu tj. wzajemnemu poznaniu, zrozumienia i integracji oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Ponadto w ramach projektu odbędą się kolejne spotkania partnerskie w Obchodni Akademie w Nachodzie we wrześniu i grudniu 2017 roku oraz spotkanie kończące mikroprojekt w marcu 2018 roku w Świdnicy.

 

Konkurs fotograficzny

W ramach mikroprojektu ogłoszony został Konkurs Fotograficzny „Partner w obiektywie”. Wspólne spotkania będą okazją do uchwycenia miejsc i momentów szczególnie ciekawych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na koniec realizacji projektu, a nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w czasie konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w marcu 2018 roku.

 

Nauka języka partnera

Przez cały okres realizacji projektu uczniowie i nauczyciele będą uczyć się języka partnera. W tym celu na stronach internetowych szkół zostanie umieszczony dział ze słówkami i materiałami do nauki języka.

 

 

12

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

SPOTKANIE PARTNERSKIE W RAMACH MIKROPROJEKTU

 „POZNAJMY SIĘ. EDUKACJA, KULTURA I SPORT NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM”

 

26. i 27. kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko-czeskim”. Partnerem Zespołu Szkół Ekonomicznych jest Obchodni Akademie z Nachodu.

26. kwietnia gościliśmy 30 osobową grupę młodzieży z Nachodu wraz z trzema opiekunkami w tym z Panią dyrektor Verą Svatosovą. Po przyjeździe goście obejrzeli naszą szkołę, a następnie wraz z młodzieżą polską udali się do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie odbyła się konferencja otwierająca projekt. Uczniowie przedstawili prezentacje na temat swoich szkół. Ela Kuś, laureatka wielu konkursów wokalnych z klasy 1 TE1, umiliła spotkanie krótkim programem artystycznym. Następnie udaliśmy się na obiad i krótkie zwiedzanie Świdnicy. Później był czas na zabawy integracyjne i sportowe w hali przy ulicy Pionierów. Po kolacji wszyscy doskonale bawili się na dyskotece.

27. kwietnia młodzież uczestniczyła w dwóch lekcjach: języka polskiego przeprowadzonej przez panią Agnieszkę Szkolak-Osiak i geografii, przygotowanej przez pana Łukasza Lesiowa. Młodzież polska doskonale radziła sobie z uczeniem Czechów języka polskiego. Po lekcjach udaliśmy się do Kościoła Pokoju, gdzie nasi goście mogli zapoznać się z niezwykłą historią tego unikatowego zabytku. Po obiedzie pojechaliśmy do Wałbrzycha do zamku Książ. Później pożegnaliśmy się z nowymi znajomymi i teraz czekamy na kolejne spotkanie, które tym razem odbędzie się w Nachodzie.

Na stronie szkolnej znajduje się zakładka: projekt polsko-czeski, gdzie między innymi umieszczone są podstawowe czeskie słówka i zwroty.

Przypominamy o konkursie fotograficznym „Partner w obiektywie”!

Dziękujemy polskiej młodzieży za zaangażowanie podczas pierwszego spotkania.

 

Agnieszka Szkolak-Osiak – szkolny koordynator projektu

Jolanta Mączyńska

Wojciech Ząbek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

W ramach mikroprojektu: „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko - czeskim” 27. września 2017 w Nachodzie w Obchodni Akademie odbyło się drugie spotkanie partnerskie.

Czescy przyjaciele zaproponowali nam wiele atrakcji. Po oficjalnym powitaniu przez zastępcę burmistrza Nachodu w pięknej sali ratusza udaliśmy się na wzgórze górujące nad miastem, na którym wznosi się pierwotnie gotycki, obecnie barokowy zamek z 50 metrową wieżą. Obejrzeliśmy gotyckie lochy, wieżę, a z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę miasta. Miłe chwile spędziliśmy również w zadbanych ogrodach zamkowych. Po obiedzie przyszedł czas na zajęcia w szkole. Z przyjemnością zobaczyliśmy gazetki upamiętniające wizytę kolegów i koleżanek z Czech w Świdnicy.

Po południu pojechaliśmy się do oddalonej kilka kilometrów od Nachodu Twierdzy Artyleryjskiej Dobrosov, która obejmuje obiekty umocnień budowanych przed II wojną światową. Podziemia czeskich fortyfikacji są naprawdę imponujące. Po pokonaniu prawie 300 schodów znów byliśmy na powierzchni i cieszyliśmy się piękną pogodą.

Pełni wrażeń pożegnaliśmy gościnny Nachod i udaliśmy się do Świdnicy. Czekamy na następną wizytę grudniu 2017 roku.

Agnieszka Szkolak-Osiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

MŁODZIEŻ EKONOMIKA W NACHODZIE

 

20. grudnia 2017 w Obchodni Akademie w Nachodzie odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko – czeskim”. 30‑osobowa grupa z Zespołu Szkół Ekonomicznych z trzema opiekunami spotkała się z uczniami Szkoły Handlowej z Nachodu.

Pierwszym punktem programu było obejrzenie stylowego secesyjnego budynku, który stanowi ważny ośrodek kultury w okolicy. Mieści się w nim Teatr Miejski, a także odbywają się tam miejskie bale oraz studniówki. Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziło zwiedzanie nachodzkiego browaru Primator. Przewodnik szczegółowo opowiedział o wyjątkowej technologii warzenia słynnego piwa.

Popołudnie zdominowała świąteczna atmosfera. Młodzież obu krajów nie tylko zaprezentowała piękne kolędy, ale także nauczyła jednej z nich swoich partnerów. Czesi opowiedzieli o swoich zwyczajach studniówkowych i pokazali popularne na studniówkach tańce.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Pełni wrażeń uczestnicy projektu pożegnali gościnny Nachod i udali się do Świdnicy. Następna wizyta już w marcu w Świdnicy.

Agnieszka Szkolak-Osiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

„POZNAJMY SIĘ. EDUKACJA, KULTURA I SPORT NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM”

POLSKO - CZESKA INTEGRACJA W „EKONOMIKU” DOBIEGŁA KOŃCA

 

W dniach 14. – 15. marca 2018 roku odbyło się ostatnie, czwarte spotkanie partnerskie w ramach mikroprojektu „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko-czeskim”, którego organizatorem była nasza szkoła.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją kończącą projekt, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Akademii Handlowej z Nachodu i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, dyrektorzy partnerskich szkół oraz zaproszeni gości wraz z Wicestarostą Powiatu Świdnickiego panem Zygmuntem Worsą. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania mikroprojektu oraz promocji folderu podsumowującego projekt. Podczas konferencji ogłoszono również laureatów konkursu fotograficznego „Partner w obiektywie” oraz wręczono im nagrody.

Konferencja zakończyła się akcentem artystycznym w postaci występu wokalnego Eli Kuś z klasy 2 TE1.

Dalsza część spotkania partnerskiego przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Uczestnicy projektu z obu stron granicy uczestniczyli we wspólnych zajęciach, rozgrywkach sportowych, zabawach integracyjnych i dyskotece, a także wspólnym zwiedzaniu regionu partnera, tym razem był to kompleks „Włodarz”.

Głównym celem realizowanego mikroprojektu „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko - czeskim” było wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera, jego historii i kultury, oferty edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej oraz integracja uczniów i nauczycieli partnerskich szkół. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między partnerskimi szkołami oraz nauki języka partnera, który udało się osiągnąć dzięki organizacji spotkań partnerskich po obu stronach granicy.

Ww. mikroprojekt realizowany był w okresie od kwietnia 2017r. do marca 2018r., na który uzyskano dofinansowanie z programu INTERREG V‑A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdziałanie instytucji i społeczności, Działanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.