DROGI ABSOLWENCIE GIMNAZJUM!

 

Wiemy, że stajesz przed bardzo trudnym wyborem, który określi Twoje życie przez następnych kilka lat i może mieć duży wpływ na przebieg Twojej dalszej edukacji oraz kariery zawodowej. Chcielibyśmy, żebyś zapoznał się z ofertą naszej szkoły – być może uznasz, że jest to właśnie ta szkoła średnia, która najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom lub pasjom…. A jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany, to mamy nadzieję, że wybierzesz Zespół Szkół Ekonomicznych. Zapraszamy!!!!

 

Zespół Szkół Ekonomicznych to nowoczesna szkoła z bogatymi tradycjami (i wcale nie jest to sprzeczność!). Obecnie oferujemy kształcenie w dwóch typach szkół – w Liceum Ogólnokształcącym Nr V o profilu sportowym (piłka siatkowa to nasza specjalność!) oraz w Technikum Nr 5, w którym można kształcić się aż w czterech zawodach - technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy. Technikum Nr 5 otrzymało certyfikat Wiarygodnej Szkoły, który jest potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły, reprezentowania właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego oraz zapewniania bezpieczeństwa swoim uczniom. Przyznano nam także tytuł „Brązowej Szkoły 2017” potwierdzający, że znajdujemy się wśród 250 najlepszych w Polsce Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Każda ze szkół ma swoją specyfikę. W liceum, w którym realizowany jest ministerialny program Szkolny Ośrodek Siatkarski, oczywistym jest, że duży nacisk kładziemy na sport, a konkretnie na siatkówkę. Do tej pory zdobyliśmy wiele trofeów, nawet na arenie ogólnopolskiej. Niektórzy uczniowie klas sportowych grają już w różnych klubach sportowych, takich jak: MKS POLONIA ŚWIDNICA, DECORIA ŚWIDNICA, VOLLEY ŻARÓW, GWARDIA WROCŁAW, POLONIA – STAL ŚWIDNICA, DARBOR Bolesławice, GLKS ŚWIDNICA, VICTORIA ŚWIEBODZICE, tak więc jasno widać, że ukończenie naszego liceum to świetna podbudowa dla kontynuowania kariery siatkarskiej. No i oczywiście, łatwiej jest zdać egzamin sprawnościowy na AWF. Podobnie jest z innymi kierunkami studiów, na których ważna jest sprawność fizyczna. Szkoły wojskowe czy policyjne także docenią absolwentów naszego liceum.

 

Technikum również wyróżnia się na mapie świdnickich szkół. Kończąc klasy technik ekonomista można dalej kontynuować naukę na uczelniach wyższych i bardzo wielu absolwentów tak właśnie robi – studiują np. na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Wyższej Szkole Bankowej, są studentami politologii, logistyki czy administracji i zarządzania. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista to również solidne podstawy do znalezienia ciekawiej i satysfakcjonującej pracy – w bankach, w urzędach skarbowych, w różnego rodzaju biurach i firmach. Wiedza wyniesiona z zajęć ekonomii czy księgowości pozwala na założenie własnej, konkurencyjnej działalności gospodarczej. No i już na starcie, dzięki zajęciom z Ekonomika, posiadacie umiejętności, których wasi konkurenci muszą się długo uczyć.

 

Podobnie rzecz ma się z naszym drugim zawodem, jakim jest technik organizacji reklamy – dzięki różnorodnym zajęciom praktycznym i praktykom w trakcie nauki można zapoznać się ze specyfiką rynku reklamowego, nabyć unikalne umiejętności (obsługa programów graficznych, obróbka zdjęć i filmów itp.) co potem umożliwia dalsze studia – artystyczne lub ekonomiczne. Oczywiście alternatywą dla dalszej nauki może być ciekawa praca w agencjach i studiach reklamowych.

 

Nowym, a zarazem nowoczesnym zawodem jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Uczęszczając do tej klasy, uczeń będzie miał możliwość nauczenia się, jak efektywnie używać różnorodnych urządzeń i programów stosowanych w procesach poligraficznych, a także będzie umiał zaplanować i stworzyć wiele produktów poligraficznych. Absolwent łatwo znajdzie pracę w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych i drukarniach lub poprowadzi własną działalność gospodarczą. Otwarta jest również droga do dalszej nauki na studiach wyższych.

 

Kolejną naszą propozycją, wykorzystującą najnowsze zdobycze techniki cyfrowej jest kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów. Uczęszczając na różne zajęcia praktyczne, uczniowie uczą się między innymi rejestracji, przetwarzania i prezentowania obrazów, animacji i filmów. Absolwenci tego kierunku będą wiedzieli jak wygląda praca w studiu fotograficznym, nauczą się montażu i obróbki zdjęć oraz filmów, będą potrafili posługiwać się różnorodnymi programami niezbędnymi przy pracy z fotografiami, animacjami czy filmami. Ukończywszy ten kierunek, można znaleźć zatrudnienie w bardzo wielu firmach, począwszy od laboratoriów fotograficznych przez agencje reklamowe czy telewizje a skończywszy na pracy dla ośrodków badawczych czy też na własnej działalności gospodarczej.

 

Oczywiście nie może zabraknąć zdjęć naszej pięknej hali sportowej

 

 

 

 

 

Dysponujemy również pracowniami komputerowymi, a także malarskimi i fotograficznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staże zawodowe to dopiero przygoda

Tak było! Tak Jest! Tak będzie!

Staże zagraniczne –Wielka Brytania, Portugalia i Węgry

Staże zagraniczne do wielkiej Brytanii w naszej szkole w ramach programu Leonardo da Vinci odbyły się w latach 2007-2014. W tym czasie zrealizowaliśmy trzy projekty, w których wzięło udział 92 uczniów (7 grup). Współpracowaliśmy z dwiema organizacjami pośredniczącymi: Europartnership Agency w Plymouth i Training Vision w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Uczniowie pod opieką koordynatora projektów Mirosławy Ryś odbywali 4-tygodniowe staże w brytyjskich przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych w Plymouth i Portsmouth, w których pod okiem swoich angielskich tutorów wykonywali zadania typowe dla zawodu technik ekonomista. Nabyte przez uczestników umiejętności i kompetencje zostały potwierdzone, m. In. Certyfikatem Europass Mobility oraz portfolio innych cennych na rynku pracy dokumentów. Absolwenci programu Leonardo da Vinci, jak sami przyznają, w wyniku udziału w stażach zagranicznych są bardziej mobilni i lepiej przygotowani do wejścia na krajowy i europejski rynek pracy.

Obecnie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w ramach programu EREASMUS+ zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, realizowany jest nowy projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 2”. To już druga edycja tego programu – pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017. Na 4-tygodniową praktykę zawodową do przedsiębiorstw w Portugalii w miejscowości Evora i na Węgrzech w miejscowości Kecskemet wyjeżdża 28 uczniów Technikum Nr 5 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy, którzy w roku szkolnym 2017/2018 są uczniami klas trzecich. W okresie od 29.01.2018 do 23.02.2018 doświadczenie zawodowe w Portugalii zdobywała 14-osobowa grupa uczniów, a w okresie od 07.05.2018 do 01.06.2018 na Węgry wyjedzie kolejna 14-osobowa grupa stażystów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty J

 

Projekt polsko-czeski

„Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko – czeskim”

Od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku w Ekonomiku realizowany był mikroprojekt „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko – czeskim”. Partnerem Zespołu Szkół Ekonomicznych była Obchodni Akademie z Nachodu. W ramach projektu odbyły się spotkania partnerskie w Świdnicy i w Nachodzie. Wspólne spotkania, wycieczki mające na celu poznanie regionu partnera, zajęcia w szkole, dyskoteki, rozgrywki sportowe, zabawy integracyjne przebiegały w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Głównym celem projektu było wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera, jego historii i kultury, oferty edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Udział w projekcie przyczynił się do nawiązania bliższych relacji, wzajemnego zrozumienia, pozwolił na integrację uczniów i nauczycieli partnerskich szkół oraz zdobycie wzajemnego zaufania. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między partnerskimi szkołami oraz do nauki języka partnera. Sympatia, życzliwość, dobry humor, zaangażowanie i pomoc towarzyszyły młodzieży we wszystkich wspólnych działaniach. Projekt na pewno pozwoli na rozwijanie i pogłębianie nawiązanej współpracy na polsko – czeskim pograniczu.

 

 

 

 

 

 

Projekt „Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”

W naszej szkole ruszył projekt pt. ,,Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia” realizowany przez Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Dolnośląskich Pracodawców oraz Sudecką Izbę Przemysłowo – Handlową w Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet X – Edukacja. Projekt 10.4 – Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany jest od 01.09.2017 – 31.08.2019 Projekt ten składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to Akademia Przedsiębiorczości (2 edycje). Założeniem tego etapu są zajęcia dla grupy 15 uczniów z klas technik ekonomista. Celem Akademii Przedsiębiorczości jest podnoszenie świadomości uczniów o konieczności znajomości zasad rynku pracy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pogłębienie wiedzy ekonomicznej uczniów. Drugim etapem tego projektu są Liderzy Przedsiębiorczości (2 edycje). Założeniem tego etapu jest wyłonienie 5 uczestników z etapu pierwszego. Wyłonieni uczniowie zostają Liderami Przedsiębiorczości i biorą udział w dwóch wycieczkach edukacyjnozawodoznawczych na dwie edycje (centra rozwoju technologii, itp.), grach biznesowych gr. 10-15 os. w każdej edycji (2 gry x 2 gr. X 2 edycje; średni czas trwania gry – 16 godz./2 dni) oraz warsztatach pt.:  ,,Jak wykorzystać nowe technologie TIK w nauce” ramowy program (8 godz.: 2 x po 4 godz.).

 

 

 

 

 

Projekt

No to teraz czas na sport

SIATKARSKIE OŚRODKI SZKOLNE (S.O.S)

 

 

Dzięki ogólnopolskim sukcesom świdnickich siatkarek z naszej szkoły, zagwarantowaniu przez organ prowadzący szkołę oraz Dyrekcję ZSE właściwych warunków do uprawiania piłki siatkowej oraz wykwalifikowanej kadrze trenerskiej, szkoła została włączona w ministerialny program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Program SOS objął najlepsze siatkarskie ośrodki w kraju, udział w nim oprócz ogromnego prestiżu umożliwił także wyposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt treningowy, odzież sportową, udział w turniejach piłki siatkowej o randze wojewódzkiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Jest to kolejny dowód na to, że nasza szkoła rozwija się świetnie a wśród sportowych stanowimy prawdziwą elitę.

 

Ruch to zdrowie a co za tym idzie – sukcesy sportowe

 

 

 

 

 

 

 

http://sport.adner.net/

 

Teraz pora na założenie własnej firmy

 

 

MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

Przedsiębiorczości w naszej szkole uczy się poprzez lekcje otwartego myślenia i specjalne programy edukacyjne. Młodzież bierze udział w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej: szukają pomysłu na produkt, przygotowują biznesplan, gromadzą kapitał, podejmują działania  marketingowe, prowadzą dokumentację finansową, podejmują ryzyko biznesowe, produkują i sprzedają swoje produkty. Efektem są sukcesy na skalę ogólnopolską.

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Turniej Przedsiębiorczości to dopiero coś !

Konkurs realizowany jest od 17 lat. Przez pierwszy rok był to konkurs szkolny, następnie przez 10 lat – powiatowy, a od sześciu lat ma rangę wojewódzką. Trzyosobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego, oleśnickiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego, ząbkowickiego i wałbrzyskiego w ramach turnieju rywalizują w konkurencjach obejmujących szerokie spektrum przedsiębiorczości i biznesu. Co roku jest inny motyw przewodni imprezy: 2012 „Podatki w Unii Europejskiej”, 2013 „Stawiamy na przedsiębiorczość”, 2014 „Etyka i etykieta przedsiębiorcy”, 2015 „Podatki Przedsiębiorcy”, 2016 „GPS Przedsiębiorcy”. W ramach zmagań konkursowych zawodnicy rozwiązują test z zakresu przedsiębiorczości, odpowiadają na pytanie ekspertów, przedstawiają prezentacje multimedialne związane z tematem przewodnim imprezy, prezentują studium przypadku z zakresu biurowego„ savoir - vivre´u” w języku obcym i biorą udział w grach, w których mogą sprawdzić swoje strategie tworzenia majątku, umiejętności z zakresu inwestowania i pozyskiwania aktywów, zachowania się w różnych sytuacjach tynkowych, tj. „Cash Flow”, „Liderzy Europy” prowadzone przez przedstawicieli Banku Zachodniego WBK S.A. O/Świdnica i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W czasie turnieju uczestnicy mogą wysłuchać prezentacji tematów pracowników i studentów Wyższej Szkoły Bankowej.

 

 

 

No tak przecież nie mogło zabraknąć zabawy

 

ŻYCIE SZKOŁY

 

Co my tu mamy?

 

SZKOLNY RAJD EKONOMIKA

Od wielu lat tradycją w naszej szkole są górskie rajdy. Co roku, góry pociągają nas swoim urokiem i zachęcają do aktywnego wypoczynku. Zbieramy się w okolicach maja-czerwca i wyjeżdżamy pooddychać pięknem przyrody. Podczas wędrówek nie brakuje dobrej zabawy, ale również ciekawych konkurencji, w których drużyny walczą o Puchar Dyrektora ZSE Krzysztofa Osiaka. Uczniowie bardzo angażują się w zadania, które mają wykonać podczas marszu, tj. znajomość mapy i kompasu, test wiedzy o górach, pierwsza pomoc, oraz inne. W każdym roku staramy się uatrakcyjniać rywalizację, aby poszczególne drużyny nie tylko walczyły o jak najlepsze lokaty, ale przede wszystkim dobrze się bawiły i integrowały się ze sobą. Podczas ostatniego rajdu cała grupa spływała pontonami w Górach Bardzkich, co również było wielką atrakcją. Góry i woda w jednym. Uczniowie bardzo sobie cenią taką formę zajęć w terenie, chętnie w niej uczestniczą.

W tym roku szkolnym odbędzie się już XIX Rajd Ekonomika. Do tej pory udało nam się wędrować po Górach Sowich (Wielka Sowa oraz Andrzejówka), Stołowych, Rudawach Janowickich, Masywie Ślęży, Górach Bardzkich, Górach Wałbrzyskich oraz Przedgórzu Sudeckim.

 

 

 

 

 

IMPREZY