2s
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 wf_kl.sport.-Dz WZ @ wf WZ @ religia-1/1 #r2 @ godz.wych WZ @ wf_kl.sport. WZ @
1 8:00- 8:45 wf_kl.sport.-1/2 #2+2 @ wf WZ @ j.polski AS @ j.angielski WM @ wf_kl.sport. WZ @
2 8:55- 9:40 wf_kl.sport.-1/2 #2+2 @ wf_kl.sport. WZ @ j.polski AS @ geografia BE @ wf WZ @
3 9:50-10:35 wf_kl.sport.-1/2 #2+2 @   matematyka MM @ informatyka-1/2 RU @
informatyka-2/2 @
wf_kl.sport. WZ @
4 10:55-11:40 j.polski AS @ geografia BE @ matematyka MM @ wos AC @  
5 11:50-12:35 j.polski AS @ p.przedsięb. RU @ r_biologia MC @ psychoeduk. AC @ fizyka JU @
6 12:45-13:30 chemia IK @ matematyka MM @ historia MZ @ j.niemiecki JK @ matematyka MM @
7 13:40-14:25 chemia IK @ j.angielski WM @ historia MZ @ j.niemiecki JK @ biologia MC @
8 14:35-15:20 r_geografia BE @ j.angielski WM @ r_angielski WM @ wf_kl.sport.-Dz WZ @ biologia MC @
9 15:30-16:15 religia-1/1 #r2 @ r_angielski WM @ r_angielski WM @ wf_kl.sport.-Dz WZ @  
Obowiązuje od: 29. marca 2021
Drukuj plan
wygenerowano 2021-03-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum