2s
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 wf_kl.sport.-1/2 #2+2 h1 wf_kl.sport.-Dz WZ hS1 religia-1/1 #r2 12 godz.wych WZ 7 wf WZ hS1
1 8:00- 8:45 wf_kl.sport.-1/2 #2+2 h1 wf_kl.sport.-Dz WZ hS1 j.polski AS 13 r_biologia MC 29 wf_kl.sport. WZ hS1
2 8:55- 9:40 wf_kl.sport.-1/2 #2+2 h1 wf_kl.sport.-Dz WZ hS1 j.polski AS 13 p.przedsięb. RU 22 wf_kl.sport. WZ hS1
3 9:50-10:35 wf_kl.sport.-1/2 #2+2 h1 wf_kl.sport.-2/2 WZ hS1 matematyka MM 14 informatyka-1/2 RU 22
informatyka-2/2 21
wf_kl.sport. WZ hS1
4 10:55-11:40 j.polski AS 13 geografia BE 9 matematyka MM 14 matematyka MM 14 matematyka MM 14
5 11:50-12:35 j.polski AS 13 geografia BE 9 wos AC 9 wf WZ h1 fizyka JU 29
6 12:45-13:30 chemia IK 12 psychoeduk. AC 12 historia MZ 10 wf WZ h1 j.angielski WM 32
7 13:40-14:25 chemia IK 12 j.angielski WM 20 historia MZ 10 j.niemiecki JK P1 biologia MC 29
8 14:35-15:20 r_geografia BE 9 j.angielski WM 20 r_angielski WM 32 j.niemiecki JK P1 biologia MC 29
9 15:30-16:15   r_angielski WM 20 r_angielski WM 32 religia-1/1 #r2 P7  
Obowiązuje od: 17. maja 2021
Drukuj plan
wygenerowano 2021-05-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum