ZAPOWIEDZI

 

W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka szkolna planuje:

 

1. Spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta z okazji 20. rocznicy śmierci poety.

2. Udział uczniów w II etapie Olimpiady Medialnej.

3. Włączenie się w działania promujące szkołę.

4. Współorganizację Międzynarodowego Dnia Teatru w szkole.

5. Wykonanie wystawy z okazji Tygodnia Ekologicznego w Ekonomiku.

6. Zorganizowanie miejsca jednodniowej praktyki dla uczniów w Dniu Przedsiębiorczości w Ekonomiku.

7. Konkursy czytelnicze dla młodzieży.