GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2017/2018

GRUDZIEŃ

 

PONIEDZIAŁEK  9.00 – 15.00

 

WTOREK  9.00 – 15.00

 

ŚRODA  9.00 – 15.00

 

CZWARTEK  9.00 – 15.00

 

PIĄTEK  9.00 – 15.00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY

1.     Biblioteka szkolna jest miejscem udostępniania książek i innych źródeł informacji, będących w zasobach biblioteki i Internetu.

2.     Udostępnianie książek, czasopism, filmów i innych źródeł informacji odbywa się zgodnie z organizacją roku szkolnego i według ustalonych godzin otwarcia biblioteki.

3.     Ze zbiorów biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej i czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice, słuchacze szkoły dla dorosłych i inni pracownicy szkoły.

4.     Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki okres.

5.     Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie zbiory.

6.     W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą książkę lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

7.     Pełną odpowiedzialność za wypożyczone zbiory na zajęcia lekcyjne, fakultety i za ich obieg wśród uczniów ponosi nauczyciel i uczeń wypożyczający.

8.     Wypożyczenie sprzętu należącego do pracowni komputerowej (aparat cyfrowy, rzutnik itp.), określa osobny Regulamin.

9.     W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

10.  Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.

11.  Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką.

 

PROWADZENIE KRONIKI SZKOLNEJ

 

Opis: Opis: Opis: Opis: 4

 

Opis: Opis: Opis: Opis: 2

 

Opis: Opis: Opis: Opis: 3

 

Opis: Opis: Opis: Opis: 1

 

Opis: Opis: Opis: Opis: 5