NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

 

 

1. marca 2018 w naszej szkole uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierze Wyklęci to członkowie niepodległościowych ugrupowań zbrojnych, które walczyły w czasie II wojny światowej o niepodległość z okupantami Polski. Po zakończeniu wojny byli zwalczani, mordowani przez Urząd Bezpieczeństwa i Informację Wojskową. Dzisiaj ich ofiara i walka zostały docenione, a wielu z nich zostało zrehabilitowanych i oczyszczonych z zarzucanych im czynów.

Młodzież ZSE w przygotowanym programie słowno – muzycznym przedstawiła historię oraz sylwetki Żołnierzy Niezłomnych. Następnie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcji historii świadka prześladowań bezpieki wobec Wyklętych. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali, gdy Pan mjr Bogdan Zdrojewski opowiadał o swojej działalności w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku oraz o torturach i więzieniu przez Bezpiekę w Warszawie, Wrocławiu i Świdnicy.

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Prezes Związku Inwalidów Wojennych i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Pan mjr. Bogdan Zdrojewski, przedstawiciel Organizacji Kombatantów Pan Tadeusz Grabowski, Prezes Świdnickiego Oddziału Związku Żołnierz Armii Krajowej Pan Marian Kowalik oraz Sekretarz Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Leon Niekrasz.

Imprezę przygotowali nauczyciele - Pani Marzena Bojanowska oraz Pan Arkadiusz Jackowiak. Dziękujemy Pani Małgorzacie Klimas i Pani Jolancie Mączyńskiej oraz klasie 2 TOR za przygotowanie scenografii.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych wykonawców. Są to: Oliwia Hauke kl. 1 TOR, Nikol Kisiel kl. 1 TOR, Klaudia Tomasik kl. 1 TOR, Wiktora Chromy kl. 1 TOR, Elżbieta Kuś kl. 2 TE1, Julia Zwolińska kl. 2 LO, Martyna Zwolińska kl. 2 LO, Magdalena Januszewska kl. 2 TE2, Martyna Kulik kl. 3 LO, Krzysztof Dziurdzia kl. 4 TE1, Patryk Kurdzielewicz kl. 4 TE1, Dawid Miłkowski kl. 4 TE1, Katarzyna Rzeczkowska kl. 4 TE1.

Arkadiusz Jackowiak