WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

 

 

7. grudnia 2017 grupa uczniów klas 4 i 3 TE2 wraz z opiekunami, p. Anną Kapustą i p. Arturem Filą wzięli udział w wykładzie prowadzonym w języku angielskim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykład prowadziła p. dr Katarzyna Piórkowska i dotyczył on motywacji. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego i skonfrontowania jej z wiedzą i możliwościami studentów UE, a być może dzięki tym zajęciom ktoś z grupy zdecyduje się na wybór tej uczelni.

Anna Kapusta