WIZYTA STUDYJNA W BANKU ZACHODNIM WBK 1 ODDZIAŁ  W ŚWIDNICY

 

 

18. kwietnia 2018 11-osobowa grupa uczniów z klasy 1 TRE kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w wizycie studyjnej w Banku Zachodnim WBK I Oddział w Świdnicy. Tematem przewodnim szkolenia było hasło: Finanse na całe życie.

To kolejna inicjatywa pracowników banku, aby szkolić i podnosić wiedzę oraz rozwijać świadomość i kształtować umiejętności racjonalnego poruszania się na rynku finansowym młodego pokolenia wchodzącego dopiero na rynek pracy.

Prowadzące spotkanie panie Iwona Brożyna i Iwona Strojek w sposób profesjonalny i atrakcyjny wyjaśniły, na czym polega różnica pomiędzy pieniędzmi a finansami, dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie oraz na czym polega siła procentu składanego od lokat bankowych.

Wizyta studyjna była zorganizowana perfekcyjnie, a uczniowie sami przyznają, że taka forma pozaszkolnych zajęć edukacyjnych jest jedną z najbardziej efektywnych form zapoznawania młodzieży z zawodem.

Serdecznie dziękujemy za bardzo wartościowe i kształcące spotkanie.

Mirosława Ryś