ŚWIDNICKI EKONOMIK NA WARSZTATACH FILMOWYCH  NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

 

5. kwietnia 2018 16-osobowa grupa uczniów z klasy pierwszej i trzeciej kształcące się w zawodzie technika organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy wraz z opiekunami Mirosławą Ryś i Małgorzatą Klimas uczestniczyła w warsztatach przeprowadzonych w studiu nagrywania filmów reklamowych FOSA na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu pt. „Rynek pracy coraz bliżej - dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego” prowadzonego w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

To już drugi wyjazd uczniów na świetne specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne w formie profesjonalnych warsztatów, które zakończyły się nagraniem filmu reklamowego przez uczestników zajęć.

Składamy podziękowania pracownikom i studentom Politechniki Wrocławskiej za zaangażowanie w uczenie naszych uczniów przydatnych umiejętności pożądanych w ich przyszłym życiu zawodowym i osobistym.

Mirosława Ryś

Małgorzata Klimas

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy