„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 

 

23. listopada 2017 odbył się I etap - szkolny Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Z tematyką dotyczącą przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej zmagało się 18 uczniów Technikum Ekonomicznego ( z kl. 2 TE1, 2 TE2 i 4 TE1).

Wyniki wskazują na dobre przygotowanie się młodzieży i dużą wiedzę zwłaszcza w tematyce nie realizowanej jeszcze na zajęciach przedmiotowych.

Największą liczbę punktów zdobyły uczennice:

- Daria Janik – 2 TE2

- Paulina Słomska – 2 TE1

- Aleksandra Madej – 2 TE1

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

A. Synowska i D. Lubieniecka