NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

 

 

1. grudnia 2017 odbyła się uroczysta Gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Tegorocznymi stypendystami w Zespole Szkół Ekonomicznych są Martyna Zwolińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr V, która wypracowała za rok szkolny 2016/2017 średnią ocen 5,07 oraz Marceli Matusiak – uczeń Technikum Nr 5, którego średnia ocen wyniosła 6,0.

Uroczystość odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdrój. Uczniowie odebrali nagrody z rąk Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Czuwara