ŚWIDNICKI EKONOMIK  NA STAŻACH W PORTUGALII

 

 

Od 1. września 2017 do 31. października 2018 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy realizowany jest już kolejny projekt w ramach programu ERASMUS+.

Nowy projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 2” numer 2017-1-PL01-KA102-036867 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w roku szkolnym 2017/2018 w klasach III Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w zawodach: technik ekonomista (18 uczniów) oraz technik organizacji reklamy (10 uczniów), którzy odbędą 4‑tygodniowe praktyki zawodowe w miejscowości Evora w Portugalii lub w miejscowości Kecskemet na Węgrzech. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.

25. lutego 2018 z 4‑tygodniowych praktyk w portugalskich przedsiębiorstwach wróciła 14-osobowa grupa z opiekunem. Uczniowie Ekonomika doświadczenie zawodowe zdobywali w najlepszych przedsiębiorstwach prowincji Alentejo dystryktu Evory m.in. w Amatoscar Bmw/Opel, Seat i Fiat, w Publiplanície-produções Publicitárias i Hangar Criativo-soluções de Publicidade oraz w Sopas Graciete. W Portugalii praktyki i pobyt zorganizowała organizacja pośrednicząca AENIEAssociação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas, której prezesem jest Jaime Arujo.

Stażyści wrócili do Polski z fantastycznymi wspomnieniami i doskonałym doświadczeniem zawodowym i osobistym. Jak sami podkreślają – nie była to dla nich ostatnia wizyta w pięknej i gościnnej Portugalii.

Mirosława Ryś

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy