SPOTKANIA INFORMACYJNE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI

 

Klasy 4 TE1, 4 TE2, 4 TOR i 3 LO uczestniczyły 24. listopada 2017 i 5. grudnia 2017 w spotkaniach informacyjnych z Panią Katarzyną Bryndzą doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i Panem Dawidem Torbackim doradcą zawodowym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

P. Katarzyna Bryndza zaprezentowała usługi i instrumenty rynku pracy. Scharakteryzowała lokalny rynek pracy omawiając obecną sytuację na tym rynku.

P. Dawid Torbacki rozpoczął od zderzenia ze sobą wyobrażeń z rzeczywistością w momencie wejścia na rynek pracy. W dyskusji poruszony został również temat bezrobocia na rynku pracy. Młodzież interesowały trudności, z jakimi może się spotkać rynku pracy i sposoby ich przezwyciężania.

P. D. Torbicki nawiązał do celów życiowych - tych krótko jak i długoterminowych. Wyjaśnił podstawowe pojęcia i zwrócił uwagę na motywacyjny aspekt posiadania sprecyzowanych celów. Podkreślił, że szansą na sukces są kompetencje zawodowe, bowiem w procesie poszukiwania pracy istotną rolę odgrywają umiejętności , kursy, uprawnienia i doświadczenia życiowe.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i spotkanie z młodzieżą kończącą szkołę.

Alicja Synowska