SPOTKANIA Z REFERENTEM PRAWNYM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

 

4. i 7. czerwca 2018 odbyły się spotkania uczniów klas od I-III prowadzone przez Panią Elżbietę Nowak, referenta prawnego Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Ich tematyka dotyczyła zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Uczniowie chętnie dzielili się swymi uwagami i spostrzeżeniami. Pani E. Nowak przytaczała również przykłady z zakresu poradnictwa prawnego swej placówki dotyczące poruszanych zagadnień.

Spotkania zorganizowane były jako kontynuacja działań związanych z realizacją programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym nasza szkoła uczestniczy od roku szkolnego 2017/ 2018.

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Nowak za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie spotkań informacyjnych.

 

Szkolny Koordynator Programu Edukacyjnego  PIP „Kultura bezpieczeństwa”

Alicja Synowska

 

https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/program-edukacyjny-kultura-bezpieczenstwa-/57553,program-edukacyjny-kultura-bezpieczenstwa-.html