VII EDYCJA OLIMPIADY MEDIALNEJ

 

20. listopada 2017 odbyły się zawody pierwszego stopnia (szkolne) VII edycji Olimpiady Medialnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były Media jako narzędzie kształtowania wizerunku. Na uczestników czekały przygotowane zestawy składające się z 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania obejmowały pięć działów tematycznych: sztuka informacji, film, transformacja mediów, odbiór przekazów medialnych oraz kształtowanie wizerunku.

W Olimpiadzie wzięło udział 28 uczniów z klas: 1 LO, 1 TOR, 4 TE1, 4 TE2. Do drugiego etapu, który odbędzie się 10. stycznia 2018 we Wrocławiu, zakwalifikował się Marceli Matusiak (4 TE1).

Serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

Agnieszka Okarmus

Monika Czuwara