VIII EDYCJA OLIMPIADY Z WIEDZY O PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU KARIERĄ ZAWODOWĄ

 

 

W I etapie ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową uczestniczyło 3140 uczniów z całej Polski w tym 43 uczniów z naszej szkoły.

 

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 314 uczniów. Uczniowie z naszej szkoły:

Julita Kraszkiewicz – 1 TE1

Julia Korpysa – 1 TE1

Grzegorz Charytanowicz – 1 TRE

Michał Kwiatkowski – 1 TRE

Joanna Fuławka – 2 TE1

Aleksandra Madej – 2 TE1

Drugi etap potrwa do 15. marca 2018.

Gratulujemy!

Opiekun: mgr Jolanta Brońska

 

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą internetową. Trzeci etap odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu w Warszawie.

Głównym celem Olimpiady jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Udział w Olimpiadzie sprzyja twórczej pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania Olimpiady, będą wymagały zarówno wiedzy, jak i stosowania nietypowych rozwiązań oraz poszukiwania różnego rodzaju informacji. Zadania oparte są na materiale, jakim posługuje się szkolny doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz na elementach wiedzy z zakresu takich przedmiotów, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne, wiedza o społeczeństwie.