REGIONALNY ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE PRACY I BHP

 

 

9. marca 2018 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zorganizował regionalny etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

W marcu we Wrocławiu naszą szkołę reprezentowały Paulina Słomska z klasy 2 TE1 i Daria Janik z klasy 2 TE2. Obu uczestniczkom zabrakło przysłowiowego łutu szczęścia, by uczestniczyć w etapie centralnym.

Konkurs jest formą popularyzacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym nasza szkoła uczestniczy od br. szkolnego. Pomysłodawcą programu i organizatorem konkursu jest  Państwowa Inspekcja Pracy, która przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych w ten sposób promuje i  upowszechnia ideę kultury bezpieczeństwa pracy.

Zakres tematyczny konkursu obejmował przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Gratuluję i dziękuję Paulinie i Darii za solidne przygotowanie się do konkursu.

Szkolny Koordynator Programu Edukacyjnego  PIP „Kultura bezpieczeństwa”

Alicja Synowska

https://wroclaw.pip.gov.pl/pl/aktualnosci-/87525,konkurs-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-.html