KONKURS HISTORYCZNY „ŚWIDNICA - MOJE MIASTO

 

 

12. czerwca 2018 uczennice ZSE uczestniczyły w konkursie historycznym „Świdnica - Moje Miasto” organizowanym przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Muzeum Dawnego Kupiectwa. Patronat honorowy nad konkursem tradycyjnie objęła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Konkurs składał się z testu złożonego z 45 pytań i dogrywki ustnej. Uczestnicy w przerwie zwiedzili świdnicki rynek i poznali historię kilku najciekawszych kamienic. ZSE reprezentowały Klaudia Tomasik (1 TOR), Agnieszka Nowak (2 TE1), Anna Koprowska (1 TE1). Dziękujemy uczennicom za wzorowe reprezentowanie szkoły, życzymy sukcesów za rok.

Arkadiusz Jackowiak

Szczegółowe wyniki w artykułach poniżej.

http://mojaswidnica.pl/o-historii-swidnicy-wiedza-wszystko-foto/

http://spiks.org.pl/xv-konkurs-historyczny-z-wiedzy-o-swidnicy/