DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

                                    

 

21. marca 2018 nasza szkoła po raz 15. uczestniczyła w Dniu Przedsiębiorczości, który uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Uczestniczyło w nim sześć zainteresowanych klas: 1 TE1, 1 TRE, 1 TOR, 2 TE2, 3 TE1 i 3 TE2. Uczniowie poprzez własną inicjatywę zorganizowali swe miejsce jednodniowej praktyki, podczas której wybrany konsultant danej firmy zapoznał ucznia ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na ten dzień. Uczeń mógł również porozmawiać o motywach wyboru i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, pełnienia danej funkcji, jak również wykonać określone zadania. Zebrane informacje uczeń zaprezentował na karcie pracy.

Uczniowie klasy 1 TE1 podzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami z tej jednodniowej praktyki: „Poznałam obsługę finansowych programów komputerowych, wypełniałam PIT- y, zapoznałam się z miejscem pracy księgowej”. „Poznaliśmy na czym polega praca w bibliotece szkolnej i nabraliśmy więcej szacunku do ludzi tam pracujących, to bardzo ciężka praca”. „Poznaliśmy m. in. jak czytać faktury, jak segregować dokumenty, jak odebrać dostawę towarów, jak wyznaczać trasy transportu; zrozumieliśmy, że w pracy bardzo ważny jest szacunek dla współpracowników”. „Nauczyłam się, że bardzo ważna jest odpowiedzialność za powierzone nam zadania”. „Zrozumiałam, jak bardzo ważna jest każda praca, jak ważna jest umiejętność obsługi klientów”. „Warto uczyć się jak najdłużej, każda praca zawodowa jest bardzo wymagająca”.

Wszyscy uczniowie tej klasy uznali, że to bardzo ciekawa alternatywa jednego dnia w szkole. Był to pouczający, interesujący dzień, przyjemne doświadczenie i chętnie powtórzą je za rok.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym Firmom za przyjęcie naszych uczniów na dzień praktyki, Rodzicom za wyrażenie zgody na uczestnictwo ich dzieci w programie i wszystkim zaangażowanym uczniom, którzy wypełnili w tym zakresie swe obowiązki, m. in. współpracującymi konsultantami klasowymi.

Alicja Synowska