TECHNIKUM NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. WINCENTEGO STYSIA W ŚWIDNICY

OTRZYMAŁO W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKAT „WIARYGODNA SZKOŁA”

 

 

Certyfikat w Programie Wiarygodne Technikum jest wyróżnieniem przyznawany szkołom, które osiągają wysoki wskaźnik EWD – egzaminacyjny wskaźnik efektywności nauczania. Jest potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły, reprezentowania właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego oraz zapewniania bezpieczeństwa swoim uczniom.

 

http://wiarygodnaszkola.pl/zespol-szkol-ekonomicznych-im-wincentego-stysia-technikum-nr-5-swidnicy/

ZSE w Świdnicy