TARGI PRACY I ZAWODÓW

 

DSCN0289

 

15. stycznia 2015 w Wałbrzychu w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA – ZDRÓJ” odbyły się Targi Pracy i Zawodów. Impreza ta zorganizowana była przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Na Targach wystawiały się szkoły ponadgimnazjalne zawodowe z terenu województwa, które biorą udział w projekcie, uczelnie wyższe z terenu województwa, pracodawcy, instytucje rynku pracy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. 2 TE2: Ewa Marczewska oraz Klaudia Dzierla, a także klasa 1 TE1 wraz z wychowawcą Panią Wiesławą Cejmer i Panem Marcinem Witowskim. Celem Targów jest rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi, promocja kształcenia zawodowego na terenie województwa, nabywanie umiejętności planowania drogi rozwoju zawodowego i promowanie kształcenia całożyciowego.

Marzena Bojanowska

 

Działanie zrealizowano w ramach „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

 

DSCN0281

 

DSCN0290

 

DSCN0283