TARGI PRACY I ZAWODÓW

 

o1

 

11. lutego 2014 w Wałbrzychu w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej odbyły się Targi Pracy i Zawodów. Impreza ta zorganizowana była przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Na Targach wystawiały się szkoły ponadgimnazjalne zawodowe z terenu województwa, które biorą udział w projekcie, uczelnie wyższe z terenu województwa, pracodawcy, instytucje rynku pracy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. 1 TE1. Celem Targów jest rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi, promocja kształcenia zawodowego na terenie województwa, nabywanie umiejętności planowania drogi rozwoju zawodowego i promowanie kształcenia całożyciowego.

Marzena Jankowska

Marzena Bojanowska

Danuta Lubieniecka

Działanie zrealizowano w ramach „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II.

 

o2

 

o3

 

o4

 

o5

 

o6