EFS BARWAMI MALOWANY”

 

 

Aleksandra Antosiak, uczennica klasy 1 TOR została wyróżniona w wojewódzkim konkursie plastycznym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu „EFS barwami malowany”. Przedmiotem konkursu była realizacja pracy ilustrującej udział w projekcie w ramach Priorytetu IX PO KL lub zmiany jakie nastąpiły dzięki jego realizacji w szkole, czy też życiu jego uczestników.

 

24. czerwca 2013 w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, odbyło się uroczyste spotkanie laureatów konkursu. Pan Radosław Moroń, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego wręczył nagrody i przekazał gratulacje również opiekunom młodzieży. Każdy uczestnik konkursu prezentował krótko ideę i symbolikę swojej pracy plastycznej. Aleksandra opowiadała o przedstawieniu różnorodnych kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu EFS.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Renata Rychlicka-Benyamin

 

Działanie zrealizowano w ramach „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II.