FORUM ZAWODOWE W WAŁBRZYCHU

 

 

10. maja 2012 w Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu odbyło się forum zawodowe zorganizowane w ramach udziału szkoły w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Celem forum była wymiana doświadczeń z uczniami innych szkół, wzmocnienie współpracy pracowników ze szkołami oraz poznanie rynku pracy.

Forum miało charakter spotkania pracodawców z uczniami szkół zawodowych regionu wałbrzyskiego branży ekonomiczno-handlowo-usługowej i było dobrą okazją do wymiany doświadczeń.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i wykładach przygotowanych przez doradcę podatkowego – p. Roberta Rakoczy oraz pracownika Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – mgr Marcina Raka.

Opiekunami 27-osobowej grupy były: p. Marzena Bojanowska oraz p. Justyna Chenowska.

Serdecznie dziękujemy za nowe bardzo cenne doświadczenia!

 

Marzena Bojanowska